Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
ayer_foto.png
Alfred Jules Ayer (1910 – 1989)

Sir Ayer byl anglický analytický filozof, známý především jako propagátor myšlenek logického pozitivismu v anglicky mluvících zemích. Byl dlouholetým profesorem filozofie na University College v Londýně a na Oxfordu.

Ovlivnila ho stáž ve Vídni roku 1932, kde byl několikrát přizván k setkání Vídeňského kroužku. Navazuje na Wittgensteinovo tvrzení, že logické pravdy jsou analytické tautologie, které nevypovídají nic o světě.

„Analytické“ výroky, jako například matematické a logické věty, považuje Ayer za tautologie, a proto nepotřebují být zkušenostně ověřovány. Oproti tomu platnost „syntetických“ výroků, jako například fyzikálních zákonů, je třeba prokázat (verifikovat) pouze na základě zkušenosti.

Považuje se za empiristu. Zavrhuje metafyziku na základě toho, že každé tvrzení obsahující fakta (faktuální propozice) musí odkazovat ke smyslové zkušenosti.
AYER, Alfred, Jules. Language, Truth and Logic. In: Co je analytický výrok. Praha: Nakladatelství OIKOYMENH, 1995, s 45 – 57.
Přeložil Jaroslav Peregrin
Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one