Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
schiller_n.jpg
Pravda je lidský produkt závislý na člověku.
Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937)
 
Naše otázky jsou závislé na tom, co chceme věděti, a naše odpovědi závisejí na našich otázkách. Tak veškerá pravda i omyl se vztahují k našemu záměru. Všechny pravdy jsou tedy lidsky podmíněny, jsou zvoleny, je jim dána přednost před jinými.
 
Objektivní, tj. skutečně uznávané pravdy, jsou jen výběrem z pravd uznávaných subjektivně. Prvotně je pravda jen osobní, ale růstem sociálního styku a potřebou souvislosti v životě obdržuje soustavný a „objektivní“ ráz, stává se „obecně platnou“. Pravda je do značné míry sociální výtěžek, je výběrem toho, co je užitečno pro společné dobro.
 
Pravda je zcela závislá na lidském životě a nemůže se zrodit bez lidského přičinění, které je zase podmíněno zájmy, nadějemi, obavami atd. Rovněž skutečnost závisí na našem poznání a je s ním souvztažná. Pravda a realita rostou pro nás současně.
 
Každá změna poznání je zároveň změnou skutečnosti. Při každém poznání antidatujeme nové poznatky, jakoby existovaly odjakživa. Je to komické, že pokaždé, když jsme změnili svět podle svého vkusu, říkáme, že vždy byl tím, čím se ve skutečnosti stal jen skrze nás a za cenu nekonečných obtíží.

Převzato: ČAPEK, Karel. Pragmatismus, čili filosofie praktického života. Praha 1918, s. 40 - 48.
Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one