Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

Hegel, Schelling a výstřel z pistole

Georg Wilhelm Friedrich Hegel se narodil v roce 1770 ve Stuttgartu a o pět let později v nedalekém Leonbergu přišel na svět Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Hegel nastupuje na teologický seminář v Tübingen v roce 1788 a studuje zde nejprve filosofii a poté bohosloví. Nadaný Schelling nastupuje do semináře v Tübingen o dva roky později jako patnáctiletý a potkává se zde s Hegelem a básníkem Hölderlinem.

Po studiích se cesty Hegela a Schellinga rozchází. Hegel nastupuje v roce 1793 jako domácí učitel v zámožných rodinách, Schelling je díky Goethově přímluvě v roce 1798 jmenován mimořádným profesorem v Jeně. Oba přátelé pilně korespondují. O rok později získává Hegel slušné dědictví po otci a následuje Schellinga do Jeny, kde je jmenován v roce 1801 docentem a v roce 1805 mimořádným profesorem. Spolu vydávají Kritický filosofický žurnál a jejich názory jsou si velmi blízké.

Ještě za pobytu v Jeně si Hegel pořídil nemanželské dítě se svou hospodyní, Schelling se zase dvoří patnáctileté Gustině, která tragicky umírá v roce 1800 na úplavici. V roce 1803 uzavírá Schelling sňatek s její matkou Karolínou, se kterou se během Gustininy nemoci sblížil. Karolína je o 12 let starší než on a sňatek nemá dlouhého trvání. Karolína v roce 1809 umírá. Hegel se oženil až v roce 1811, jako středoškolský profesor v Norimberku, s dvacetiletou Marií von Tucher ze staré norimberské rodiny. Tolerantní Marie po smrti matky Hegelova prvního dítěte přijala do domácnosti i jeho nemanželského syna.

Cesty Hegela a Schellinga se po roce 1800 pomalu dostávají na křižovatku. Schelling odchází v roce 1803 na Universitu do Würzburgu. Hegel o dva roky později, ještě v Jeně, se dostává do finančních potíží. Přijímá drakonickou smlouvu nakladatele a upisuje se k pevnému termínu dokončení textu „Věda o zkušenosti vědomí“ a získává tím finanční hotovost. Termín je neúprosný a Hegel uprostřed válečné vřavy bitvy u Jeny dopisuje chvatně svůj rukopis. Původní název „Věda o zkušenosti vědomí“ byl během tisku změněn na „Fenomenologii ducha“.

„Fenomenologie ducha“, Hegelovo stěžejní dílo, vychází v roce 1807. V úvodu kritizuje Hegel ty, kteří začínají absolutním věděním jako „ranou z pistole“. Schelling sice není přímo jmenován, ale poznámku si vztáhne na sebe. Hegel se později snaží v dopise svůj výrok Schellingovi vysvětlit, ale on omluvu nepřijímá. Jejich přátelství tím jednou provždy končí a neusmíří je ani Hegelovo předčasné úmrtí na choleru v roce 1831. Schelling celý zbytek života trpí pocitem, patrně i částečně oprávněným, že slavnější Hegel si některé jeho myšlenky přivlastnil.
 
Schelling

Schelling

Gustina

Gustina

Hegel

Hegel

Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one