Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
urquhart_1-032609.jpg
Reinhold Niebuhr (1892-1971)
 
Jeden z otců moderní americké filosofie mezinárodní politiky, v průběhu druhé světové války varoval, že marxisté a liberálové jako „synové světla“ prohrávají souboje se „syny tmy“ – nacisty, protože přehnaně optimisticky definují člověka. Podle Niebuhra „synové světla“ si neuvědomují ty charakteristické rysy člověka, které popsali Luther a Hobbes. Jeho stěžejní dílo "Synové světla a synové tmy" bylo přeloženo do češtiny a naleznete jej v příloze..  
Dej mi Bože
 
pokoj - přijímat věci, které nemohu změnit,
odvahu - změnit věci, které změnit mohu
a moudrost - poznat, která je která.
 
Dej mi žít plně den za dnem,
prožívat každou jednotlivou chvíli,
přijímat potíže jako cestu k pokoji,
 
chápat tento hříšný svět
jaký je, a ne jak bych ho chtěl mít,
 
důvěřovat, že všechno napravíš,
když se podřídím tvé vůli,
 
že mohu být rozumně
šťastný v tomto životě
a nejvýš šťastný s tebou navěky věků.
 
Amen.
 
Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one