Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
rr.jpg
Filosofie nikdy nebyla a nebude vědou – ve smyslu akumulace trvalých pravd.
Richard Rorty (1931 – 2007)
 
Antifundacionalističtí profesoři filosofie, jako jsem já, se nedomnívají, že filosofie je tak důležitá, za jakou ji považoval Platon nebo Kant. Je to proto, že se domníváme, že morální svět má strukturu, kterou nelze odhalit filosofickým uvažováním. Jsme historicisti, protože souhlasíme s Hegelovou tezí, že „filosofie je produktem své doby zachycené v myšlení“. Hegel měl podle mne na mysli, že společenské zvyky a politické instituce jsou produktem konkrétních historických situací a že je potřeba je posuzovat podle potřeb, které se těmito situacemi vytvořily. Nelze vystoupit z lidské historie a podívat se na ní z hlediska věčnosti.
 
Podle tohoto názoru je filosofie doplňkem historiografie. Dějiny filosofie je třeba studovat v kontextu společenských situací, které vytvořily filosofické doktríny a systémy, stejně jako studujeme dějiny umění a literatury. Filosofie nikdy nebyla a nebude vědou – ve smyslu akumulace trvalých pravd.
 
Přednáška Richarda Rortyho z dubna 2004, která zazněla v sérii přednášek západních intelektuálů v Teheránu. Slovensky publikováno v periodiku Kritika a kontext, č. 33, 2007.
Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one