Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
normal_Chamberlain_Munich_.JPEG
Dny zrady a naše národní trauma
Národní_Týc.jpg
Chvála české malosti.
Vytvořit vládu této důležitosti a komplexnosti je samo o sobě vážným závazkem, ale musíme si uvědomit, že stojíme na prahu jedné z největších bitev historie, angažujeme se na mnoha místech v Norsku a Holandsku, že musíme být připraveni ve Středomoří, že pokračuje letecká bitva, a že musí být vykonáno ještě mnoho příprav zde, doma. Za této krize mi doufám bude prominuto, když během dne neoslovím Sněmovnu. Doufám, že všichni mí přátelé a kolegové, či bývalí kolegové, které postihne tato politická rekonstrukce, že všichni ji přijmou, všechno přijmou, i přes nedostatek obvyklých procedur, bez kterých je nutno jednat. Řekl bych Sněmovně, jako jsem řekl těm, kdo se stali členy nové vlády: „Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“

Máme před sebou těžkou zkoušku, nejbolestnější ze všech. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců boje a utrpení. Ptáte se, co je naší politikou? Odpovím: vést válku na moři, na zemi a ve vzduchu s veškerou naší mocí a veškerou silou, kterou nám Bůh může dát; vést válku proti obludné tyranii, nejtemnějšímu a nejžalostnějšímu seznamu lidských zločinů v dějinách. To je naše politika. Ptáte se, co je náš cíl? Mohu odpovědět jediným slovem: Je to vítězství, vítězství za každou cenu, vítězství navzdory veškeré hrůze, vítězství, jakkoli dlouhá a těžká cesta k němu může vést; protože bez vítězství nepřežijeme. To si musíme uvědomit; nepřežije Britské impérium; nepřežije to vše, co Britská říše symbolizovala, nepřežijí potřeby a podněty naší doby, která nutí lidstvo, aby se hnulo kupředu, k svému cíli.

Ale já se ujmu svého úkolu s optimismem a nadějí. Jsem si jist, že lidstvo nestrpí, aby naše věc neuspěla. V tento čas se cítím oprávněn požadovat pomoc všech, a říkám: „Pak tedy přijďtě, a postupujme společnými silami.“
drmartinlutherkingjr.jpg
Dream_s.avi  6.91MB
Sním o tom, že jednoho dne tento národ povstane a bude skutečně žít podle svého kréda: „Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni.“
 
Sním o tom, že jednoho dne na červených kopcích Georgie budou synové bývalých otroků a synové bývalých otrokářů schopni spolu zasednout u stolu bratrství.
 
Sním o tom, že jednoho dne i stát Mississippi, pouštní stát, mořený horkem nespravedlnosti a útisku, se změní na oázu svobody a spravedlnosti.
 
Sním o tom, že moje čtyři děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle svého charakteru.
 
Jan_Masaryk_3.jpg
Masaryk_1940.mp3  142.32kB
6. listopadu 1940

Dušičkový den - smutný, deštivý, jak by jej uměl popsat Neruda nebo Čapek - a na mne přišlo všeobecné vzpomínání a stejskání. Víte, někdy se jednomu stejská po jedné osobě nebo zážitku, já dnes vystřídal sto stejskavých předmětů a ještě dávno jsem neskončil. Stejská se mi po matce, která nás ukládala do postýlky, za ruku držela až jsme usnuli, a pak tichounce odešla. A po otci - slyším ho, jak praví: „Tož jel bys dnes?" - a já „No, jel bych" - a jeli jsme do lánských nebo topolčianských lesů...
Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one