Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
Spor, který se v roce 2000 rozhořel o podobu protipovodňových opatření (PPO) na řece Malši v Havlíčkově kolonii neměl jen rozměr enviromentální, ale i rozměr ryze technický, resp. hydraulický. Podnět k tomu poskytl sám autor projektu, Ing. Daniel Vaclík, když ve studii „Protipovodňová ochrana – Havlíčkova kolonie – Mladé, studie variant technického řešení“ z listopadu 1999, přiložil podélný profil navrhované úpravy, viz obrázek.
 
Z podélného profilu bylo na první pohled zřejmé, že na snížení hladiny řeky (červená čára proti modré) při povodni se z 90% podílí odstranění nevhodných objektů, které zde zhoršují odtokové poměry a vzdouvají hladinu řeky při povodni. Byla to lávka pro pěší v ulici Marie Vydrové a technologická lávka teplovodu na ř. km 1,15 řeky Malše.
 
Dále proti toku jsou obě hladiny (modrá i červená) prakticky rovnoběžné a bylo tedy jasné, že navrhovaná berma, tj. likvidace parku a snížení břehu se na poklesu hladiny při povodni podílí jen nepatrně. Navíc, ještě dále proti toku, nad Malým jezem, se efekt snížení hladiny zcela vytrácí (modrá a červená čára splývají).
 
Celý spor se od té doby vede o to, zda navrhovaná berma nebo nemá podstatný protipovodňový účinek a jestli přínos navrhované terénní úpravy (bermy) vyvažuje devastaci stabilní a vitální parkové zeleně podél řeky.
 
Předseda OS Malše, z.s.
Dne 17. listopadu 2016
 
Efekt bermy_1999.jpg
Teplovod před povodní 2002
Teplovod před povodní 2002
Teplovod v srpnu 2002
Teplovod v srpnu 2002
Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one