Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
Protipovodňová opatření v Č. Budějovicích v roce 1912 aneb co všechno bylo jinak ?!
 
Tehdejší situaci při soutoku Vltavy a Malše patrně málokterý ze čtenářů pamatuje, slepé rameno Malše u kláštera tvořilo tehdy hlavní řečiště Vltavy, na Vltavě byly dva pevné jezy, jeden u Valchy a druhý u Předního mlýna.
 
O regulaci Vltavy a Malše píše Bohumil Hübschmann, delegát Klubu Za staré Budějovice:

Staré Budějovice leží při hlavním rameni Vltavy (nyní Slepé rameno) mezi vtokem Malše a vtokem Mlýnské stoky. Takto jest město uzavřeno téměř kol dokola vodním pruhem, tu širší zrcadlící hladinou Vltavy nad jezem předního mlýna, tu proudící stokou Mlýnskou. Okruh zeleně a vody uzavírá město a odlišuje staré části od nových. Korytem Vltavy mělo město na západě přirozenou hranici – tok řeky – a nemělo tendenci se dále rozšiřovati tímto směrem. Nyní má nastati obrat. Vltava a Malše mají býti regulovány a tím se změní celé poměry. Nedostatečné koryto způsobuje záplavu vilové čtvrti mezi Malší a Mlýnskou stokou.

Projednávaný právě návrh upravuje nové poměry takto:

(celý text viz "Návrh na regulaci v roce 1912")
Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one