Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
Chronologie událostí 2003 - 2014
 
Duben 2003                 Stanovy - registrace OS Malše
Červen 2003                 členská schůze odmítla Vaclíkovu variantu A
Červenec 2003             OS Malše na jednání u Popelové odmítá variantu A
 
Březen 2004               Schůze ohledně parkování vozidel Na Nábřeží, podání žádosti
Listopad 2004             OS Malše připraveni jednat o kompromisním řešení, tj. s bermou Kaplířova – Malý jez
Prosinec 2004             K jednání s Popelovou o kompromisním řešení nedošlo
 
Únor 2005                   Připomínky ke změně ÚP ve vztahu k povodním
Srpen 2005                 OS Malše odmítá všechny kompromisy, nesouhlas s bermou
Jaro až podzim 2005    Bagrování dna Malše a oprava opevnění levého břehu
 
Srpen 2006                 Magistrát povoluje zásah do VKP
Srpen 2006                 Magistrát vydává souhlas s kácením stromů
Říjen 2006                  DHI Hydroinform – I. Etapa řeší protipovodňovou ochranu na Q100, posudek
    objednaný primátorem Tetrem
Prosinec 2006             Posudek Ing. Hudlera
 
Únor 2007                    Zahájené územko na I. Etapu
Duben 2007                 Projednání územka na I. Etapu
Duben 2007                 Neškodný průtok – Havlinka vydrží 395 m3/s
Červen 2007                Nové projednání územko I. Etapa
Červenec 2007             Vydané územko
Srpen 2007                 Odvolání k územku
Listopad 2007             Krajský úřad ruší ÚR a nařizuje proces EIA
 
Březen 2008               Petice ohledně území Malý – Velký jez – EIA
Duben 2008                Vyjádření k EIA
Duben 2008                Závěr zjišťovacího řízení končí s negativním výsledkem, ale s podmínkami
Květen 2008                Prezentace OS Malše na jednání komise Rady města pro ŽP
Červen 2008                Stížnost na proces EIA
 
Říjen 2008                   Územko I. Etapa - nové projednání
Prosinec 2008             Územko I. Etapa - nové projednání
Únor 2009                   Zastavené územko I. Etapa PPO
Září 2009                     Námitky OS Malše k územku
Únor 2010                   MMČB vydává územní rozhodnutí pro I. Etapu PPO
Duben 2010                 Odvolání OS Malše k územku
Červenec 2010             KUJCK zamítá odvolání a potvrzuje ÚR
 
Duben 2012                MMČB zahájení vodoprávního řízení (stavební povolení) I. Etapa PPO
Květen 2012                Námitky obyvatel proti stavebku
Únor 2013                   MMČB vydává stavební povolení
Březen 2013               Odvolání obyvatel proti SP
Březen 2014               Stavební povolení I. Etapa PPO
 
V roce 2015 se ustavuje občanská iniciativa „Zachraňme Malák“, která převzala aktivní roli v odporu proti realizaci PPO na Malši. OS Malše, z.s. tuto iniciativu podporuje a činnosti se aktivně účastní.

Dokumenty uvedené v rámečku jsou přiloženy.
Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one