Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
V srpnu 2002 postihla České Budějovice katastrofální povodeň, kterou město v novodobé historii ještě nezažilo. Při poslední „stoleté“ povodni, v roce 1888, Malše v Roudném kulminovala s průtokem Q = 414 m3/s. 13. srpna 2002 to bylo Q = 695 m3/s. Povodeň v roce 2002 na Malši byla tedy o 70 % větší, než ta poslední "stoletá".
 
Následky byly pochopitelně zcela jiné, než při povodni v roce 1888, protože především v 1. polovině 20. století došlo na řece Malši i Vltavě k řadě regulačních opatření. Především byl pod soutokem s Vltavou zřízen pohyblivý Jiráskův jez, který v roce 1930 nahradil původní pevné jezy. Nový jez je plně vyhraditelný a zlepšuje tak podstatně odtokové poměry obou řek na území města.
 
Povodeň v roce 2002 se také promítla do sporu o podobu protipovodňových opatření na Malši. Odpůrci návrhu (kteří byli také vesměs povodní postiženi) získali důkaz, že opatření na „stoletou vodu“ je nemohou ochránit, pokud je povodeň významně větší, což se také v roce 2002 stalo. Naopak získali přesvědčení, že nejlepší protipovodňová opatření jsou – "nedělat nic", resp. spíše se povodni přizpůsobit a užívat objekty tak, aby potenciální škody byly co nejmenší. Nakonec u 95 % objektů byly zasaženy pouze sklepy. Stavby napříč toku, které zhoršovaly průběh povodně, řeka Malše beztak zlikvidovala (lávku pro pěší i teplovod).
 
Zastánci projektu PPO naopak tvrdili, že pokud by občané nebránili navrhovaným protipovodňovým opatřením, škody na majetku mohly být menší (primátor Tetter).
 
Co se po povodních ale skutečně změnilo, byla návrhová povodeň, tj. stoletá voda. Povodeň v roce 2002 zasáhla do statistické řady zaznamenaných povodní a místo původní Q100 na Malši, před povodní ještě 422 m3/s (v ústí do Vltavy), byla nově stanovena hodnota Q100 = 520 m3/s.
 
Tato změna objektivně nahrávala zastáncům PPO, protože bylo nutné návrh PPO posílit na nově stanovený průtok. To také vedlo odpůrce PPO ke snaze nalezení kompromisu k navrhovaném projektu. Předseda OS Malše souhlasil s vyjednáváním o zkrácené verzi bermy (I. etapa) s tím, že s návrhem musí vyslovit souhlas členská základna OS Malše. Na jednání členské schůze OS Malše byl ale jakýkoli kompromis odmítnut s odůvodněním, že jde o účelovou strategii Města neboli o tzv. salámovou metodu.
Dukelská_2002_1.jpg
Dukelská_2002_2.jpg
CB_let_1.jpg
CB_let_2.jpg
Autor stránek - Pavel Kolář z Č. Budějovic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one